ایرانول 40000-D D-40000

کد محصول :

ایرانول D-40000 با استفاده از روغن پایه تمام سینتتیک و مواد افزودنی ویژه تولید گردیده است.

 • 3277 MAN
 • E4/E7-08ACEA
 • Type 3MTU OIL
 • VDS-3Volvo
 • 228.5 MB
 • CI-4API
خصوصیات
 • .حفاظت از موتور در کليه شرايط آب و هوايي
 • .قليائيت بالا براي جلوگيري از اثرات نامطلوب ناشي از اسيد هاي توليد شده بر اثر احتراق سوخت و در نتيجه افزايش چشمگير طول عمر روغن
 • .داراي خواص ضد سائيدگي و ممانعت از خوردگي قطعات موتور
 • .پايداري حرارتي بالا و مقاوم در مقابل اکسيداسيون
 • .قدرت روانکاري ياتاقانها دردماهاي پايين استارت زدن و کاهش تشکيل رسوب در دماهاي پايين به ويژه به هنگام رانندگي درمسافت هاي کوتاه
 • . پاک کنندگي و معلق کنندگي و کاهش دوده و رسوب
 • .حفظ گرانروي روغن در دماهاي عملياتي بالا
 • .استفاده در تمام فصول
 • .کاهش مصرف سوخت