ایرانول EMD EMD

کد محصول :

ایرانول EMD با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در لوکوموتیو های راه آهن تولید گردیده است.

  • IV (Class IV)GMC/GE Generation
خصوصیات
  • .حاوی مواد افزودنی پاک کننده و معلق کننده به میزان بالا جهت کنترل تشکیل رسوب بر روی اجزاء موتور
  • .حاوی مواد افزودنی ویژه جهت جلوگیری از سایش ، خوردگی ، زنگ زدگی
  • .عاری از ترکیبات روی سازگار با یاتاقان های آلیاژ نقره
  • .ممانعت از اکسیداسیون ، تشکیل لجن و دوده
  • .افزایش عمر موتور
  • . کاهش مصرف روغن و هزینه ها و زمان نگهداری برای تعویض روغن
  • .خاصیت قلیایی عالی جهت سازگاری با سوخت با در صد گوگرد بالا