ایرانول G.I.C.X G.I.C.X

کد محصول :

ایرانول G.I.C.X با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب بمنظور استفاده در موتورهای گاز سوز تولید گردیده است.

خصوصیات
  • .میزان خاکستر سولفاته (Sulfated Ash) پايين
  • .حاوی مواد افزودنی ضد سایش و ضد اکسیداسیون
  • .مواد معلق کننده بدون خاکستر که با معلق نگهداشتن مواد نامحلول حاصل از اکسیداسیون در روغن ، از ایجاد رسوب در موتور ممانعت می کند.
  • .محافظت از پیستون و سیلندر در مقابل سائیدگی و خراشیدگی