ایرانول CNG-BUS CNG-BUS

کد محصول :

ایرانول CNG-BUS با استفــاده از روغن پایه‌ی پارافینیک با شاخص گرانروی بالا و انجــام فــرآیند پالایش با هیـدروژن (Hydro Finishing) و مواد افزودنی مرغوب، جهت مصرف در موتورهای گاز سوز دیزلی به منظور استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی ایران تولید گردیده‌است.

 • 3271MAN
 • CNGVolvo
 • 226.9MB
 • Truck RGDRenault
خصوصیات
 • .روغن موتور دیزلی گاز سوز با کارایی عالی
 • .خاصیت عالی ضد سائیدگی و ممانعت از خوردگی قطعات موتور
 • .پاک کنندگی و معلق کنندگی عالی و کاهش دوده و رسوب از سطح موتور
 • .قلیائیت مطلوب برای جلوگیری از اثرات نامطلوب ناشی از اسیدهای تولید شده بر اثر احتراق سوخت و در نتیجه افزایش عمر روغن
 • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی عالی
 • .قدرت روانکاری یاتاقانها در دماهای پایین برای استارت زدن و کاهش تشکیل رسوب در دماهای پایین به ویژه هنگام استفاده در مسافت¬های کوتاه
 • .حفظ گرانروی روغن در دماهای عملیاتی بالا
 • .قابل استفاده در تمام فصول سال
 • .کاهش مصرف سوخت
 • .مشخصه خاکستر سولفاته متوسط (8/0(Ash≈