ایرانول 16000 16000

کد محصول :

ایرانول 16000 با استفــاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و انجــام فــرآیند پالایش با هیـدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودنی مرغوب ، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده است.

 • SL/CFAPI
 • 229.1MB
 • A3-02 , B3-98ACEA
 • 500 /501/505VW
 • 22261/22260 ISIRI
خصوصیات
 • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز.
 • .خاصیت پاک کنندگی جهت کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون.
 • .خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور.
 • .خاصیت خنثی کنندگی اسید های حاصل از اکسیداسیون و احتراق جهت جلوگیری از خوردگی قطعات موتور.
 • .افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد ممتاز.
 • .استارت آسان موتور و رسیدن سریع روغن به قطعات به نحو ممتاز ، به منظور روانکاری در دماهای پایین.
 • .پایداری برشی ممتاز محصول که منجر به حفظ گرانروی در تمام طول مصرف می گردد.
 • .قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات.
 • .کنترل ممتاز مصرف روغن و کاهش هزینه.

مناسب برای خودروهای ...

تویوتا   یاریس ،  کرولا  ، اریون ، ... (مدل های قبل از 2009)
پژو  پارس  LX ،  XU7   و  ELX
 پژو  405    GLX   و     SLX