ایرانول Royal Plus Royal Plus

کد محصول :

ایرانول Royal Plus با استفــاده از روغن پایه‌ی تمام سينتتيک گزینش شده و مواد افزودنی مرغوب، جهت استفاده در تمامی فصول و شرایط آب و هوایی تولید گردیده‌ است.

 • SM/CFAPI
 • A3/B3-04, A3/B4-04, C3-08, A1/B1-04, A5/B8-04, C2-08ACEA
 • p229.31MB
 • 502.00 / 505.00VW
 • Longlife-04BMW
 • 11378-13383ISIRI
 • Porsche
خصوصیات
 • .خاصیت ضد اکسیداسیون و پایداری حرارتی ممتاز
 • .خاصیت پاک‌کنندگی بسیار عالی و ممانعت از رسوب ترکیبات مضر ناشی از احتراق و اکسیداسیون
 • .خاصیت ضد سائیدگی جهت کنترل فرسایش قطعات موتور
 • .خاصيت خنثي کنندگي اسيدهاي حاصل از اکسيداسيون و احتراق جهت جلوگيري از خوردگي قطعات موتور
 • .افزایش طول عمر و قدرت موتور تا حد ممتاز
 • .روانکاری قطعات در دماهای پایین بویژه در لحظه استارت زدن
 • .حفظ گرانروی روغن در تمام طول مصرف
 • .قابلیت ممتاز حذف حرارت زائد از موتور برای حفظ ساختار متالورژیکی قطعات
 • .کاهش مصرف روغن و کاهش هزینه
 • .حفاظت بالا از قطعات در برابر عوامل اسیدی