ایرانول 10 10

کد محصول :

ایرانول 10 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب تولید گردیده است.

  • CB/SBAPI
  • STAN 91-43DEF
خصوصیات
  • .دارای خاصیت ضد سائیدگی
  • .محافظت از خوردگی و زنگ زدگی قطعات