ایرانول C C

کد محصول :

ایرانولC با استفاده از روغن پايه پارافينيك مرغوب حاصل از پالايش برشی از نفت خام و انجام فرآيند پالایش با هیدروژن (Hydro finishing) و مواد افزودني ضد اکسیداسیون و ضد زنگ زدگی ، توليد گرديده است.

  • 51524 Part- I (HL)DIN
خصوصیات
  • .پایداری عالی در مقابل اکسیداسیون
  • .محافظت در برابر زنگ زدگی و خوردگی قطعات
  • .قابلیت جداپذیری عالی از آب
  • .دارای شاخص گرانروی بالا و سیالیت مناسب در هوای سرد به دلیل داشتن نقطه ریزش پایین
  • .بی اثر بودن بر آلیاژهای مسی و کاهش خاصیت کاتالیستی این فلزات
  • .افزایش عمر مفید روغن که سبب صرفه جویی اقتصادی مصرف می گردد