ایرانول LPT G LPT G

کد محصول :

ایرانول LPT- G با استفاده از روغن پایه نفتنيک گزينش شده تولیدگردیده ‌است.

خصوصیات
  • .روغن پايه نفتنيک با کيفيت عالي.
  • .پایین بودن نقطه ریزش.
  • .پایداری شیمیایی مناسب در تماس با گاز خنک کننده .
  • .خاصيت روانکار مناسب بويژه در دماهاي عملياتي بسيار پايين.