ایرانول VDL VDL

کد محصول :

ایرانول VDL با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام بنام و مواد افزودنی مرغوب تولید گردیده است.

  • 51506-VDLDIN
خصوصیات
  • .روانکاری رینگ پیستون و سیلندر
  • .روانکاری عالی دنده ها و یاتاقانها در کمپرسورهای گردان
  • .کاهش ایجاد کک در شیرهای تخلیه و خنک کننده های داخلی که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می گردد
  • .افزایش عمر روغن در سیستمهای گردشی
  • .جداپذیری عالی از آب که منجر به سهولت تخلیه رطوبت موجود در سیستمهای گردشی می گردد
  • .جداپذیری عالی از هوا در کمپرسورهای گردان
  • .حفاظت قطعات در برابر زنگ زدگی و خوردگی
  • .مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون