ایرانول VDL-X VDL-X

کد محصول :

ایرانول VDL-X با استفاده از روغن پايه‌ی مرغوب گروه II و مواد افزودني مناسب، با طراحی ویژه برای بهبود خاصیت پایداری در مقابل اکسیداسیون، حرارت و افزایش عمر روغن و کاهش لجن در کمپرسورها در شرایط عملیاتی توليد گرديده‌است

  • 51506-VDLDIN
خصوصیات
  • .روان‌کاری رینگ پیستون و سیلندر
  • .روان‌کاری عالی دنده‌ها و یاتاقان‌ها در کمپرسورهای گردان
  • .کاهش ایجاد کک و لجن که منجر به افزایش کارایی کمپرسور می‌گردد.
  • .جداپذیری عالی از آب و هوا
  • .سازگاری خوب با آب بندها
  • .حفاظت قطعات در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی
  • .مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون و افزایش عمر روغن در سیستم‌های گردشی
  • .حفاظت بالا از قطعات در دماهای بالا و پایین