ایرانول UTTO UTTO

کد محصول :

ایرانول UTTO با استفاده از روغن پایه نيمه سينتتيک گزينش شده و مواد افزودنی ضد سائيدگي، ضدزنگ زدگي و ضد اکسيداسيون تولید گردیده‌است.

  • GL-4API
  • C-4Allison
  • 06ZF TE ML
  • J20C John Deere
  • M1135,M1143Massey Ferguson
خصوصیات
  • .خاصيت عالي ضد ساييدگی و تحمل بار.
  • .محافظت عالي در مقابل خوردگي و فرسايش و افزايش طول عمر دنده و ياتاقان ها.
  • .پايداري حرارتي و مقاومت عالي در برابر اکسيداسيون که باعث افزياش طول عمر روغن مي گردد.
  • .روانکاري مناسب کليه ي قسمت هاي هيدروليک و گيربکس تراکتور در دماهاي پايين.