ایرانول دوک dook

کد محصول :

ايرانول دوک با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام تولید گردیده است.