ایرانول کمک فنر kf

کد محصول :

ايرانول کمک فنر با استفاده از روغن پایه‌ی نيمه سنتتيک و مواد افزودني مناسب، جهت استفاده در کليه فصول سال توليد گرديده است.

خصوصیات
  • .پايداري شيميايي عالي
  • .مقاومت در برابر سائيدگي و خوردگي.
  • .سازگاري با آب بندها.
  • .نقطه ريزش پايين.
  • .افزايش طول عمر کمک فنر.