ایرانول ATF SP- IV Iranol ATF SP- IV

کد محصول : 2010503

با استفاده از روغن پايه تمام سنتتيك و مواد افزودني ويژه با خواص ضد سايش تقويت شده جهت كاهش اصطكاك بين قطعات فلزي توليد گرديده است.

  •  HYUNDAI SP-IV
  •  JASO M315 1A-LV
  •  TOYOTA WS
  •  NISSAN MATC S
خصوصیات

• روغن دنده اتوماتيك تمام سينتتيك با گرانروي پايين.
• خواص ضد اصطكاك بهبود يافته به منظور كاهش شوك ناشي از تعويض دنده
• جلوگيري از ايجاد لرزش و در نتيجه افزايش طول عمر جعبه دنده
• داراي طول عمر بالا و در نتيجه كاهش هرينه روغن مصرفي
• مقاومت بسيار خوب در برابر اكسيداسيون تحت شرايط دمايي بالا
• سياليت عالي در دماهاي پايين و در نتيجه سهولت تعويض دنده در فصول سرد